Fysioterapi cykling, løb & triathlon

Cykling, løb & triathlon er mit absolutte speciale som fysioterapeut.

Igennem årene har jeg behandlet mange patienter på alle niveauer og indenfor alle aspekter af specialet.
Min fysioterapeutiske baggrund, kombineret med min egen erfaring som atlet & træner indenfor løb, cykling & triathlon, giver den optimale tilgang, som behandler af skader indenfor området.

I et behandlingsforløb prioriterer jeg at atleten træner (nedsat mængde/intensitet). Erfaringen er, at det giver det bedste resultat og man derved undgår at skulle starte forfra efterfølgende.

Fysioterapi løbeskader

 Vores krop er designet til at løbe, men løb er belastende for kroppen og ikke alle har de nødvendige forudsætninger. Dette kan udfordre nogle løbere. Problemerne kan relatere sig til træningstilstand, fysiologi og anatomiske skævheder, der bliver udfordret når belastningen bliver for stor.

Vi ser mange typer skader, men smerter omkring achillessenenen, svangsenen (hælen), knæ, hofte/lyske & lænden er de hyppigste.

Identifikation af årsagerne til skaden er alfa & omega, i behandling af løbeskader. Det primære er at afhjælpe og identificere årsagen. For at kunne fjerne symptomer og smerter er det nødvendigt at kende årsagen. Dette vil ofte kræve en egentlig løbeanalyse, som sammen med de indledende fysioterapeutiske undersøgelser, identificerer årsagen til smerterne.

Det videre forløb

Behandlingen vil altid være individuel og på basis af vores fysioterapeutisk undersøgelser & evt. løbeanalyse. Det kan være simple ændringer i relation til måden du løber på. Andre gange kræver det mere arbejde i form af løbeteknikker og specifik træning, for at afhjælpe muskulære svagheder og ubalancer. Dette kan suppleres med manuel behandling, indlæg, tape, laser mv., alt efter behov.

Forebyggelse og optimering

Ovenstående kan også være baggrunden for en optimering/ forebyggende indsats, for at forebygge løberelaterede skader. Processen er den samme, med fokus på at identificere de svagheder og ubalancer, hvorefter der iværksættes initiativer, der gør dig til en stærkere og hurtigere løber.

Læs mere om løbeskader på bloggen www.bike4fit-blog.com

 @ Det er ikke tilladt at gengive dele eller hele teksten uden tilladelse fra Bike4Fit